Programy unijne

Programy unijne

Informujemy, że firma SCORPIO POLAND Krzysztof Sinkiewicz realizuje projekty:

1) pn. „Rozwój firmy SCORPIO POLAND poprzez promocję na rynkach międzynarodowych” w ramach działania 3.3.3. „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, wartość projektu 482 400,00 zł, dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 50%. Celem ogólnym projektu jest rozwój firmy poprzez eksport dzięki udziałowi w programie promocji branży MODA POLSKA i programach promocji o charakterze ogólnym. Projekt ukierunkowany jest na promowanie polskiej marki produktowej YO! (marki własnej SCORPIO POLAND) poprzez Markę Polskiej Gospodarki. Cel zostanie zrealizowany poprzez udział w targach i promocję panelu MPG, udział w misji i realizację działań fakultatywnych;

2) pn. „ROZWÓJ EKSPORTU PRZEDSIĘBIORSTWA SCORPIO POLAND POPRZEZ WEJŚCIE NA NOWE RYNKI DOCELOWE” w ramach poddziałania 2.2.1 „Modele Biznesowe MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, wartość projektu 294 117,50 zł, dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85%. Celem podstawowym projektu jest rozwój firmy SCORPIO POLAND poprzez eksport w oparciu o przygotowany model biznesowy dla marki YO!. Rezultatem projektu będzie eksport na nowe rynki docelowe: SERBIA i KAZACHSTAN. Cel zostanie zrealizowany poprzez udział w targach, misjach i realizację działań promocyjnych.

Zapytaj o warunki współpracy Sprawdź