INFORMACJE DLA KLIENTA

 1. 1) Administratorem danych osobowych jest firma SCORPIO POLAND KRZYSZTOF SINKIEWICZ (zwana dalej SCORPIO POLAND) z siedzibą w RZGOWIE 95-030, UL. PABIANICKA 71/77. NIP: 727-163-99-30 REGON: 4716166680.
 2. 2) SCORPIO POLAND realizując Państwa zamówienia (realizuje umowę kupna –sprzedaży) udostępnia Państwa dane osobowe podane w formularzu zamówieniowym firmom współpracującym ze SCORPIO POLAND. Pełna lista jest dostępna na stronie http://www.yoclub.pl/rodo.
  • Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich (poza obszar Unii Europejskiej)
 3. 3) Cele przetwarzania:
  • realizacja umowy kupna – sprzedaży – realizacja wykonywana jest w oparciu o podane nam od Państwa dobrowolnie dane oraz w oparciu o ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827)
  • cel marketingowy – w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie newslettera. Mogą Państwo wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych poprzez przesłanie maila z udzieloną nam zgodą na adres: newsletter@yoclub.pl. W przypadku chęci otrzymywania katalogu reklamowego, prośba o wyrażenie zgody na jego przesyłanie oraz wskazanie adresu do wysiłki. Zgodę marketingową mogą Państwo również wyrazić w formie papierowej i przekazać ją Opiekunowi Handlowemu, z którym współpracujecie bądź przesłać na adres SCORPIO POLAND KRZYSZTOF SINKIEWICZ, 95-030 RZGÓW, UL. PABIANICKA 71/77. Zgody można w każdej chwili wycofać poprzez przesłanie maila z informacją o wycofaniu zgody marketingowej na adres: newsletter@yoclub.pl bądź przesłać w formie papierowej na adres SCORPIO POLAND KRZYSZTOF SINKIEWICZ, 95-030 RZGÓW, UL. PABIANICKA 71/77.
  • profilowanie
  • cel zgodny z ustawą o podatku dochodowym PIT link (Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 - tekst jednolity) i VAT link (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 – tekst jednolity)
 4. 4) W trakcie całego okresu przetwarzania danych posiadacie Państwo dostęp do swoich danych osobowych, które możecie zmieniać i modyfikować.
 5. 5) Posiadacie Państwo prawo do „bycia zapomnianym” jednak w związku z przepisami podanymi wyżej – dane osobowe umieszczone na imiennych paragonach lub listach przewozowych, zamówieniach, fakturach itp. są przechowywane przez okresy przewidziane prawem.
 6. Co to znaczy „być zapomnianym”? Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądać, aby jej dane zostały niezwłocznie usunięte, m.in. gdy nie są one już potrzebne do celów, w których były przetwarzane. Dotyczy to również sytuacji wycofania zgody np. w celu otrzymywania ofert o charakterze marketingowym, a także, gdy dane są przetwarzane bez podstawy prawnej np. w przypadku rezygnacji z korzystania z usługi, której regulamin do tej pory taką podstawę stanowił.
 7. Poinformujemy także firmy współpracujące o Państwa prośbie.
 8. 6) W celu usunięcia ciasteczek zapoznaj się z instrukcją usuwania ciasteczek w twojej przeglądarce.
 9. 7) Posiadacie także Państwo prawo do przeniesienia swoich danych osobowych do innego podmiotu gospodarczego. W takim przypadku prośba o przesłanie wniosku na ochronadanychosobowych@marketservice.com.pl albo pisemny.

WZORY ZGÓD:

 

Zespół YoClub